Disclaimer

Disclaimer
KokenTafelen streeft er naar de website zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. Daarom bieden we de informatie op deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aan. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling. We behouden ons het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op KokenTafelen.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met KokenTafelen.

Het auteursrecht op de website wordt door KokenTafelen uitdrukkelijk voorbehouden. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van onderdelen van de inhoud van deze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van KokenTafelen en met bronvermelding, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).

Heb je suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website? Stuur ons dan een bericht. Ook als je  meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden, horen wij dit graag !